Về chúng tôi

Về chúng tôi

Đến tháng 12 năm 2020, chúng tôi cho ra đời sản phẩm EHearth - hệ thống quản lý phòng khám nhằm mục đích tích hợp hệ thống quản lý khám chữa bệnh và quản lý HIS của phòng khám, bệnh viện. Trên nền tảng hệ thống quản lý bệnh viện, chúng tôi phát triển mở rộng chức năng theo nhu cầu thực tế tại các phòng khám, các bệnh viện quy mô vừa vào nhỏ, các phòng khám chuyên khoa trong việc quản lý khám chữa bệnh, quản lý bệnh nhân và lịch hẹn khám, đảm bảo dịch vụ cung cấp cho người bệnh luôn trong trạng thái tốt nhất

Hiện tại chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn một nền tảng quản lý tổng thể, đem công nghệ mới nhất đến doanh nghiệp của bạn, số hóa hệ thống quản lý của bạn theo từng quy trình thực tế

Trong hành trình 5 năm phát triển, chúng tôi luôn cố gắng lỗ lực với mục tiêu cao là mang lại sự hài lòng cho khách hàng thông qua những sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhất trong việc số hóa hệ thống và quản trị. Đồng thời, chúng tôi không ngừng nghiên cứu và cải tiến hệ thống, tiên phong trong các giải pháp công nghệ mới góp phần khẳng định vị thế của mình

Tháng 5/2018, chúng tôi cho ra mắt phiên bản hệ thống ERM quản lý hồ sơ bệnh án điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Ban giám đốc, quản lý có thể theo dõi hoạt động trên tất cả các nền tảng: máy tính, điện thoại, tablet…

Thông tin hoạt động tại bệnh viện, phòng khám được tập trung tại 1 nơi duy nhất giúp các bác sỹ giải quyết khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh

Và chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2023

"Trở thành công ty công nghệ cung cấp nền tảng quản lý bệnh viên, quản lý phòng khám có nhiều khách hàng nhất tại Việt Nam"

Chúng tôi nghiên cứu không ngừng công nghệ mới để đón đầu xu hướng để hoàn thành mục tiêu đề ra

Giá trị cốt lõi

1 - Khách hàng là trung tâm

Chúng tôi lấy khách hàng là giá trị và là trung tâm cho mọi kế hoạch, chiến lược phát triển.
Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng lên đầu tiên
Chúng tôi luôn tự hỏi: Vấn đề này có đem lại giá trị cho khách hàng không? Có phải là tốt nhất chúng ta có thể làm cho khách hàng không?

2 - Thái độ tích cực

Tư duy tích cực trong ứng xử với khách hàng
Sẵn sàng đối mặt khi gặp vấn đề
Năng động, cải tiến liên tục để đưa ra giải pháp trong mọi tình huống

3 - Chuyên nghiệp và sáng tạo

Mọi hành động phải nhanh, nhạy và chuyên nghiệp. Chúng tôi lấy tốc độ làm tôn chỉ hành động
Chúng tôi coi trọng giải pháp nhanh cho khách hàng nhưng phải đi cùng hiệu quả và "chất lượng sản phẩm"
Sản phẩm đưa ra phải mang tính chuyên nghiệp và có trách nhiệm

4 - Mục tiêu cốt lõi

Mọi cá nhân trong công ty luôn lỗ lực hướng tới mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Xác định tầm nhìn cho tương lai và nhận định xu hướng công nghệ.
Không ngừng cái tiến sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng hoàn hảo 

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi là công ty công nghệ cung cấp giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng khám - Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử

  • Quản lý phòng khám
  • Hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS)
  • Quản lý công văn, tài liệu
  • Quản lý công việc
  • Quản lý nhân sự