[Phiếu dược] Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao.

[Phiếu dược] Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao.