Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng

BenhVien247 xin tổng hợp lại các biểu mẫu thường được sử dụng tại các phòng khám răng-hàm-mặt hoặc tại bệnh viện chuyên khoa, phòng khám chuyên khoa

Mẫu phiếu khám bệnh, mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng là mẫu phiếu bắt buộc phải có theo yêu cầu của Bộ Y Tế để sử dụng trong các Phòng khám nha khoa.
Thông tin trên mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng phải đầy đủ thông tin cần có
+ Thông tin bệnh nhân: Họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email…
+ Tiểu sử:
+ Triệu chứng: Đau, sốt, viêm …
+ Chuẩn đoán: Đưa ra các chuẩn đoán để tiến hành làm các thủ thuật xử lý
+ Thủ thuật: Tổng hợp các thủ thuật đã làm cho bệnh nhân: Ghi sơ đồ răng, vật liệu, thuốc đã sử dụng v….
+ Lịch hẹn: Thời gian hẹn tái khám
+ Đơn thuốc.
+ Lời dặn: Sau khi ra về, bệnh nhân cần phải tuân thủ những dặn dò của Bác sĩ Nha khoa.
Chúng ta có thể tham khảo mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng của những Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụngTổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụngTổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu khám bệnh vào viện chuyên khoa răng hàm mặt như sau:

Sở Y tế: ............................

BV: ..................................

PHIẾU KHÁM BỆNH VÀO VIỆN

(CHUYÊN KHOA RĂNG-HÀM-MẶT)

MS: 45/BV-01

Số vào viện ............................

KHOA KHÁM BỆNH .... BUỒNG CẤP CỨU ...

I. HÀNH CHÍNH:

1. Họ và tên (In hoa): ................................................................ 2. Sinh ngày: ..............

3. Giới: 1. Nam 2. Nữ 4. Nghề nghiệp: ..........................................................................

5. Dân tộc: ................................................ 6. Ngoại kiều: ............................................

7. Địa chỉ: Số nhà ............ Thôn, phố.............................................. Xã, phường............

Huyện (Q, Tx) ............................................................. Tỉnh, thành phố ........................

8. Nơi làm việc: ........................................................... 9. Đối tượng: 1.BHYT 2.Thu phí 3.Miễn 4.Khác

10. BHYT giá trị đến ngày .......tháng...... năm ............ Số thẻ BHYT ..............................

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin:

....................................................................... Điện thoại số .......................................

12. Đến khám bệnh lúc ....... giờ ........ phút ngày ........... tháng ........... năm ..................

13. Chẩn đoán của nơi giới thiệu: .................................................................................

II. LÍ DO VÀO VIỆN: ....................................................................................................

III. HỎI BỆNH:

1. Quá trình bệnh lí: .....................................................................................................

IV. KHÁM XÉT:

1. Toàn thân: ...............................................................................................................

2. Bệnh chuyên khoa: ..................................................................................................

Hình vẽ tổn thương khi vào viện: .................................................................................

3. Tóm tắt kết quả lâm sàng: .......................................................................................

4. Chẩn đoán vào viện: ...............................................................................................

5. Cho vào điều trị tại khoa: .........................................................................................

6. Đã xử lí (thuốc, chăm sóc...): ..................................................................................

............, ngày....tháng....năm......
BÁC SĨ KHÁM BỆNH
Họ tên .....................................

Hướng dẫn: - In khổ A4 dọc, 1 mặt

Dễ nhận thấy rằng những mẫu trên rất nhiều thông tin, phức tạp, không phù hợp với các hình thức phòng khám.

Phòng khám lớn và vừa.

Mẫu này dành cho các Phòng khám vừa và lớn: Đảm bảo đầy đủ các thông tin cần có theo yêu cẩu của Bộ Y Tế, trình bày đẹp, rõ ràng, chi tiết

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng

Phòng khám nhỏ

Đảm bảo đầy đủ các thông tin cần có theo yêu cẩu của Bộ Y Tế, thông tin hợp lý, dễ nhìn.


Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng

Phòng khám tuyến huyện, xã

Những phòng khám này, mẫu yêu cầu cần đơn giản, ngắn gọn.

Tổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụngTổng hợp mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng các Phòng khám nha khoa đang sử dụng


Với kinh nghiệm triển khai rất nhiều Phần mềm quản lý nha khoa  lớn, nhỏ trên cả nước, BenhVien247 gửi tới các Phòng khám nha khoa những mẫu phiếu khám răng, mẫu phiếu điều trị răng đang được các Phòng khám nha khoa sử dụng hiện nay.